Trainer / Facilitator

Ilok7Xou

Op zoek naar een Trainer of Facilitator? Ik heb verschillende trainingen en teamsessies mogen begeleiden voor klanten als KPN, Sociale VerzekeringsBank ( SVB), Rabobank en Facilicom. De sessies varieerden van strategische planning sessies tot en met teambuilding sessies.John op toneel Kenmerkend voor deze sessies is de nadrukkelijke wens om gedachten en ideeën van de deelnemers te verbinden die leiden tot een vooraf gedefinieerd doel, bijvoorbeeld een plan. En om deelnemers met elkaar te verbinden. Mijn toegevoegde waarde ligt in het verbinden van mensen en het creëren van een creatieve omgeving waarin deelnemers zich uitgedaagd voelen om met elkaar te komen tot een ambitie/resultaat. Voor Rabobank VPR heb ik het nieuwe directieteam en managementteam als facilitator begeleid bij de vorming van de nieuwe organisatie. In de maanden november 2014 en april 2015 heb ik een serie van ruim 30 workshops mogen geven aan ruim 200 medewerkers van de Rabobank VPR.

Bij KPN heKPNb ik samen met Kim Padding een serie van 24 teamsessies mogen begeleiden voor medewerkers en heb ik een aantal strategische planningsessies mogen begeleiden.

Bij de SVB heb ik voor verschillende managementteams jaarplan en teambuilding sessies begeleid.

Bij Facilicom heb ik teamsessies begeleid ter bevordering van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met een van haar belangrijkste klanten.

facilicom

De aanpak die ik hanteer bestaat globaal uit de volgende stappen:

  • Interview met de opdrachtgever – wat is het gewenste eindresultaat, rolverdeling, speciale wensen, beschikbare tijd voor de sessie, beoogde locatie, globaal profiel team en organisatie profiel, en eventueel gewenste activiteiten om de sessie aan te vullen.
  • Eventueel aanvullende interviews met MT leden.
  • Uitwerken plan van aanpak, voorleggen aan opdrachtgever.
  • Voorbereiding sessie
  • Uitvoering
  • Evaluatie

En sinds kort pas ik ook het Systemisch werk toe. In een systeem kunnen allerlei dynamieken en verstrikkingen spelen die maken dat er in een team niet altijd de keuzes worden gemaakt die men zou willen maken. Alsof er een elastiekje is dat het team steeds weer terugtrekt in het oude patroon. Met Systemisch werk maken we de patronen inzichtelijk en reiken we oplossingsrichtingen aan.